επικοινωνια

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Καλογεροπούλειο Ίδρυμα:

Τηλ : (+30) 2741 022385

ώρες: Δευτέρα – Παρασκευή 16.00 – 21.00, Σάββατο 10.00 -14.00

Email: info@fondationkaloy.com

Αράτου 74, Κόρινθος 20131, Ελλάδα

Καλλιτεχνικός Διευθυντής :

Γιώργος Μπεχλιβάνογλου

Τηλ : 6937049973

Email: g.bechli@gmail.com